Przestrzegamy użytkowników przed dokonywaniem aktualizacji oprogramowania w odbiornikach ADB1180S. 4 listopada 2011 awarii uległ system przesyłu software przez satelitę i pobranie nowej wersji może doprowadzić do problemów z działaniem odbiornika. Na innych modelach mogą występować trudności z pobieraniem listy kanałów. Przyczyna problemu jest już znana i użytkownicy są proszeni o cierpliwość. Nie wolno także przywracać odbiorniki ADB1180S do ustawień fabrycznych, ponieważ po resecie podejmą próbę pobrania oprogramowania i listy serwisów. Problem zostanie przypuszczalnie rozwiązany jeszcze w dniu dzisiejszym, tj. 4 listopada.

Brak programów TVN

Brak TVN na dekoderach TNK SD firmy TechniSat

Firma TechniSat informuje, że w związku ze zmianą parametrów technicznych emisji kanałów TVN, część użytkowników dekoderów Telewizji na Kartę może mieć problemy z odbiorem tych programów. Przyczyną jest brak automatycznej aktualizacji FEC. Problem dotyczy tylko jednej serii produkcyjnej dekoderów i może być nim dotknięta nieliczna grupa użytkowników, o czym może świadczyć choćby brak zgłoszeń na forum dyskusyjnym portalu satkurier.pl.


Problem zostanie rozwiązany przez producenta w najbliższych dniach, ale można poradzić sobie także samodzielnie.
W większości przypadków wystarczy jedynie przejść do menu głównego, wejść do opcji Wyszukiwanie programów i dalej Wyszukiwanie ręczne. Okno ma być wypełnione w następujący sposób:

Satelita: Hot Bird 13
Częstotliwość transpondera: 11393
Polaryzacja: V
Symbol Rate: 27500

Jeżeli na ekranie są widoczne PID-y ( PCR 0, AUDIO 0, VIDEO 0), należy wyłączyć je żółtym przyciskiem na pilocie, zmieniając ustawienie na Wszystkie kanały. Następnie wybieramy Rozpoczęcie wyszukiwania, zatwierdzając OK. Po zakończeniu należy wybrać „Dołączanie automatyczne” lub jeśli nie pojawi się żaden dodatkowy komunikat – wyjść z menu. Kanały TVN będą na dotychczasowych pozycjach i będą działać.

Jeśli przywrócono ustawienia fabryczne, sytuacja zależy od posiadanego modelu odbiornika.

DIGIT CDePlus

Jeśli po przywróceniu ustawień fabrycznych lista jest niekompletna i kanałów TVN brak – należy ponownie przywrócić ustawienia fabryczne (menu > Ustawienia > Ustawienia fabryczne > Przywróć ustawienia fabryczne i zatwierdzamy OK). Po ponownym uruchomieniu odbiornika przy wyborze formatu obrazu należy wcisnąć czerwony klawisz na pilocie (Anuluj). Spowoduje to wyjście z kreatora, lista będzie pusta. Po tym należy wyszukać ręcznie kanały TVN, jak opisano to na samym początku. Następnie po zakończeniu („Dołączanie automatyczne„) należy dekoder odłączyć na moment od zasilania. Po ponownym uruchomieniu zaktualizuje on resztę listy kanałów.

DIGIT S2 CD, DIGIT CD Black

Po przywróceniu ustawień fabrycznych odbiornik może zgłaszać komunikat „Sprawdź antenę” i uniemożliwi przejście do wyszukiwania serwisów. Aby przejść dalej należy całkowicie odłączyć odbiornik od zasilania, po czym włączyć go, ale przytrzymując przycisk „Power” na panelu przednim odbiornika. Najpierw zaświeci się dioda czerwona, później dołączy do niej zielona. Gdy czerwona zgaśnie, a zostanie sama zielona – należy szybko wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazda. Po tej procedurze odbiornik zostanie zresetowany i uruchomi się bez listy kanałów.
Kolejny krok to najpierw uruchomienie Automatycznego wyszukiwania programów. Na liście będzie nadal brakować TVN-ów – należy je dodać („Dołączanie automatyczne„) poprzez Wyszukiwanie ręczne, dokładnie jak opisano na samym początku informacji, najpierw uzupełniając pola:

Satelita: Hot Bird 13
Częstotliwość transpondera: 11393
Polaryzacja: V
Symbol Rate: 27500

a później dodatkowo:

Satelita: Hot Bird 13
Częstotliwość transpondera: 11508
Polaryzacja: V
Symbol Rate: 27500

Po wykonaniu tych kroków odbiór wróci do normy. Osoby mające problem z wykonaniem w/w czynności mogą zgłosić się do profesjonalnych sklepów i serwisów, które pomogą przywrócić odbiór kanałów. Można także poczekać na poprawki producenta, które zostaną udostępnione już w najbliższych dniach.

Jeśli problemy z odbiorem kanałów TVN nie wystąpiły – nie należy dokonywać żadnych zmian w ustawieniach odbiornika. Utrudnienia dotyczą niewielkiej liczby klientów.

 

źródło: www.satkurier.pl

stat4u